Code tự động chấp nhận kết bạn facebook hàng loạt

Khi bạn có quá nhiều lời mới kết bạn mà lười bấm từng nút “chấp nhận” thì đây sẽ là giải pháp, bạn chỉ cần copy paste là xong.. Code tự động chấp nhận kết bạn này sẽ không chiếm bất kỳ quyền kiểm soát nào trên facebook của bạn, bạn không cần cài thêm…

error: Content is protected !!