Category Archives: khái niệm

Hình thức kiếm tiền CPM là gì?

CPM là viết tắt của cost per 1000 impressions – giá tiền cho 1000 lần hiển thị. Hiểu nôm na là người ta thuê quảng cáo trên trang web của bạn, cứ mỗi lần quảng cáo của họ được hiển thị thì bạn sẽ thu được một khoản tiền nhất định. Hình thức kiểm tiền…