Category Archives: Brand

7 lăng kính thấu hiểu người tiêu dùng – phần 2

3. Phân khúc theo tâm lý và hành vi khách hàng (Mô hình Implicit Mapping – Paul Heylen) Phân khúc thị trường theo hành vi qua mô hình Implicit  của Paul Haylen Cột dọc (Hướng nội, hướng ngoại ) biểu hiện cho những động cơ tâm sinh lý tự nhiên đến từ chính bản thân…

7 lăng kính thấu hiểu người tiêu dùng

Để hiểu rõ hơn về người tiêu dùng chúng ta sẽ nhìn qua các lăng kình sau Sự đa diện của người tiêu dùng Tháp nhu cầu maslow Limplit mapping và phân khúc theo tâm lý Insight và nhu cầu tiềm ẩn Thấu hiểu hành vi mua hàng Thấu hiểu hành vi người mua tại…