5 bước lên kế hoạch cho content marketing

Content marketing sẽ thực sự hiệu quả nếu bạn biết xây dựng kế hoạch đúng cách, sau đây tôi xin chia sẻ 5 bước để lên 1 kế hoạch hoàn chỉnh 1. Đặt mục tiêu cho thương hiệu Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và có thể đo kiểm. Mục tiêu này phải là…

Content marketing là gì?

Content marketing là hình thức marketing khởi tạo và phát tán nội dung hữu ích, liên quan trực tiếp đến khách hàng mục tiêu nhằm gây chú ý, tạo tương tác ,xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Thường thi content marketing sẽ được thực hiện qua các bài viết, PR trên forum ,…

error: Content is protected !!