Category Archives: SEO

SEO onpage là gì?

SEO onpage là gì? Là tối ưu những nội dung trong site của chúng ta. Tối ưu từ code đến các đoạn văn bản trong web, trang con của web. Để SEO onpage ta cần đi qua các bước như sau : 1. Phân tích từ khóa Sử dụng 2 công cụ : google sugguest…

SEO là gì?

Trong quá trình làm marketing ngoài các hình thức chạy quảng cáo facebook, google để web của bạn tiếp cận được nhiều người dùng thì SEO là 1 phương pháp bền vững hơn giúp cho người dùng có thể tìm kiếm thấy website của bạn trên google và không mất thêm chi phí để duy…