Code facebook tự động nhắn tin hàng loạt

Bình thường khi bạn nhắn tin liên tục cho khách hàng thì chỉ được vài chục tin nhắn là bạn sẽ bị hạn chế tính năng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn code facebook tự động nhắn tin hàng loạt mà không bị checkpoint. Bước 1. Bạn vào facebook dưới dạng phiên…

error: Content is protected !!