Theme CV cho cá nhân personal info

Theme personal info được tạo bởi spiderbuzz là theme về CV phục vụ cho xây dựng thương hiệu cá nhân. Thiết kế theo phong cách web động nên các icon ở trang chủ và các page bạn sẽ thấy chúng luôn chuyển động. Bố trí rất đơn giản và hợp mắt không gây khó chịu…

error: Content is protected !!