Tag Archives: Seo onpage là gì?

SEO onpage là gì?

SEO onpage là gì? Là tối ưu những nội dung trong site của chúng ta. Tối ưu từ code đến các đoạn văn bản trong web, trang con của web. Để SEO onpage ta cần đi qua các bước như sau : 1. Phân tích từ khóa Sử dụng 2 công cụ : google sugguest…