Kiếm tiền tự động với AI Marketing

SCAM – DỰ ÁN ĐÃ NGỪNG TRẢ TIỀN Giới thiệu về dự án AI Marketing Tên dự án : AI.MARKETING Hoạt động từ : T3/2017 Hỗ trợ ngôn ngữ : TIẾNG VIỆT/ANH và rất nhiêu thứ tiếng khác. Thanh toán : Manual (24 giờ) Đầu tư tối thiểu : 100$ Phí rút tiền : 3$/ lần…

error: Content is protected !!