Đầu tiên bạn phải liệt kê được các nhóm bạn đã tham gia, nhớ để dạng m.facebook.com (trình duyệt điện thoại)  sau đó copy vào 1 cột excel như này:

file excel lưu ở dạng .csv nhé! , mình lưu file này với tên là face1.

Code :

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
SET !ERRORIGNORE YES
SET !DATASOURCE F:\face1.csv
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 1
SET !VAR1 EVAL(“var min = 17000; var max = 19000; var randomNumber = Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min; randomNumber;”)
TAB T=1
URL GOTO={{!COL1}}
TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA FORM=ID:mbasic-composer-form ATTR=ID:u_0_0 CONTENT=Nội dung bạn muốn up lên (khoảng trắng được thay bằng <SP>)
{{!VAR1}}
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:mbasic-composer-form ATTR=NAME:view_post

Code sẽ chạy vào cột 1 của file .csv, chạy lần lượt từng link.
{{!VAR1}} là giá trị ngẫu nhiên để đăng bài hàng loạt lên facebook không bị dính spam.
Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết liên quan

Trả lời

error: Content is protected !!