Tự động gửi lời mời kết bạn Facebook hàng loạt 2020

Đối với người bán hàng thì nick facebook càng nhiều bạn càng tăng sự tương tác với sản phẩm. Nếu bạn kết bạn bằng tay thì rất là cực giải pháp cho bạn sẽ là dùng phần mềm tự động, nhưng dùng phần mềm thì khả năng nick của bạn sẽ bị checkpoint và hạn…

error: Content is protected !!