Để có thể cài win trên Vultr mà tốn ít chi phí nhất chúng ta thường tự up lên các bản iso win 7, win 8, win 2012 hay win 10. Tuy nhiên không phải file nào cũng sạch và an toàn, làm trong lĩnh vực MMO tôi xin chia sẻ các link tải File iso window cài đặt vultr mà tôi đang dùng

Windows 7 Ultimate

 https://onedrive.live.com/download?cid=3E4CB7C2FB780EFF&resid=3E4CB7C2FB780EFF!106&authkey=APvbA_-p-75hUjo

Windows 8 Enterprise

https://onedrive.live.com/download?cid=E621C6678B06E5AE&resid=E621C6678B06E5AE!106&authkey=ABQyUkN0a2O9bc4

Windows 10 Enterprise

https://onedrive.live.com/download?cid=2CD2337B647366A4&resid=2CD2337B647366A4!106&authkey=AAllZmdYCpnfAX0

Windows 2008

https://onedrive.live.com/download?cid=1C94A59631307B70&resid=1C94A59631307B70!106&authkey=AI5G57ALGA0xiwg

Windows 2012

https://onedrive.live.com/download?cid=C4F2460405E38D04&resid=C4F2460405E38D04!106&authkey=ABYQK1n-Qf8t2u0

Trả lời

error: Content is protected !!