CPM là viết tắt của cost per 1000 impressions – giá tiền cho 1000 lần hiển thị. Hiểu nôm na là người ta thuê quảng cáo trên trang web của bạn, cứ mỗi lần quảng cáo của họ được hiển thị thì bạn sẽ thu được một khoản tiền nhất định.

Hình thức kiểm tiền CPM yêu cầu bạn làm việc với tư cách là một cộng tác viên, bạn có web, web bạn có nhiều lượt xem và bạn sẽ được trả tiền nếu để quảng cáo của người ta ở trên web của bạn. Kiểu như bạn sẽ dành 1 không gian trống trên web để mẩu tin của họ được đưa lên, đập vào mắt người dùng, nhỡ đâu người dùng có yêu cầu thì nhấn vào quảng cáo đấy và họ sẽ có doanh thu.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

error: Content is protected !!