Nhằm hỗ trợ Covid-19 Paypal đang triển khai đợt bonus thứ 2 đến tất cả các thành viên đang sử dụng dịch vụ của paypal.

Tặng $5 cho 40000 tài khoản paypal đang hoạt động và đạt đủ điều kiện để nhận bonus

Để biết tài khoản của mình có nằm trong danh sách được nhận bonus hay không bạn có thể truy cập vào https://www.paypal.com/

Ngay màn hình đăng nhập sẽ hiện ra bảng này

Nhấn vào Claim your US$5 là bạn sẽ có tiền luôn trong tài khoản. Còn nếu ko có cái bảng này thì tài khoản của bạn chưa nằm trong danh sách được hưởng bonus nhé!

Bạn nào ôm nhiều tài khoản paypal thì giàu 😀

Bài viết liên quan

Trả lời

error: Content is protected !!